Meny   Email

Norges Bank har solgt gullbeholdningen sin med unntak av sju gullbarrer til utstillingsformål og 3 ½ tonn gullmynter som var med på "gulltransporten" til England ved krigsutbruddet i 1940. Norges Bank har ikke lenger gull som en del av sine internasjonale reserver.

Norges Bank solgte 33,5 tonn gullbarrer i første kvartal 2004. Se pressemeldingen fra 28. januar 2004. Bakgrunnen for salget var at gullet bare utgjorde vel én prosent av bankens internasjonale reserver, og at det derfor i liten grad bidro til å spre risikoen i reservene. Gull spiller ikke lenger noen viktig rolle i det monetære systemet.

Totalt fikk banken 447,4 millioner amerikanske dollar, noe som tilsvarer om lag 3,1 milliarder norske kroner. Gullet ble solgt på det internasjonale gullmarkedet i London.

Se fotoalbum her...

Landene som eier mest gull

Hvem har mest gull på lager?

Gull har lenge blitt sett på som den ultimate eiendelen. I tider med økonomisk krise gir gull stabilitet ettersom det ikke påvirkes av politiske endringer eller økonomiske sjokk, pluss at det er en likvid eiendel som betyr at det kan omgjøres til kontanter hvis nødvendig.

Bla videre for å se de 30 landene som eier mest gull i følge 2020 World Official Gold Holdings Chart.

30) Sverige: 125.7 tonn

Sverige er ikke et opplagt valg for å være en stor aktør på gullmarkedet, men dette skandinaviske landet eier faktisk 125,7 tonn med gullbarrer. Men de har ikke alt gullet lagert på hjemmebane.

I tillegg til Sveriges sentralbank - Riksbanken - er landets gull etter sigende også lagret i Bank of England, Bank of Canada, Federal Reserve Bank i USA og i den sveitsiske nasjonalbanken.

29) Singapore: 127.4 tonn

De som leter etter et sikkert sted å oppbevare gullet sitt bosetter seg ofte i Singapore. Gode grunner for det er: Landet har ikke blitt rammet av noen store korrupsjonsskandaler, kriminaliteten er lav, skatten er lav og at kostnadene for gulllagring her er utrolig konkurransedyktige.

Landet har også fått en betydelig reserve av gull: 127,4 tonn.

28) Thailand: 154 tonn

Thailand har 154 tonn gull på lager, hele 20 tonn mer enn Singapore. Thailand graver etter sitt eget gull og det thailandske folk setter en høy pris på det edle metallet.

27) Venezuela: 161.2 tonn

Venezuela var inne på topp 20 inntil for noen år siden. Men i et forsøk på å redusere sin enorme gjeld og avverge en økonomisk krise solgte de seg ned i begynnelsen av 2016 og er nå nede på 161,2 tonn.

Det finnes en etablert gullgruvevirksomhet i Venezuela, men etter hvert som den økonomiske krisen forverres, dukker det opp stadig flere ulovlige ulovlige miner.

26) Algerie: 173.6 tonn

Det nordafrikanske landet Algerie har over 12 tonn gull mer enn Venezuela med sine 173,6 tonn. Det har også en sterk gullgruvetradisjon og det er antatt å ha blitt utvunnet her i liten skala helt tilbake til før-romersk tid.

Regjeringen har nylig gått inn for å oppmuntre til kommersiell gullgruvedrift i stor skala, da det antas at det er mye rikdom skjult under jorda.

 25) Filippinene: 197.9 tonn

Filippinene er en av Asias største gullprodusenter. Selv om gruvedrift er en stor virksomhet her er det antatt at mye av gullet forblir uutnyttet.

24) Belgia: 227.4 tonn

Belgia har 227,4 tonn gull. Det meste antas å være lagret i utlandet, noe i Bank of England og noe i Bank of Canada. Det var snakk om at landet ville hente gullet sitt hjem, men det antas at transport- og sikkerhetskostnadene som var involvert i flyttingen var uoverkommelige og at Belgia var usikker på hvor de skulle lagre alt gullet.

23) Polen: 228.6 tonn

Polen har nylig utvidet gullreservene sine i et forsøk på å beskytte innenlandske valutaverdier mot den stigende dollaren. De er på sitt høyeste nivå på 35 år med 228,6 tonn.

I november 2019 rapporterte Bloomberg at Polen hadde fraktet store mengder gullbarrer fra Bank of England, der de hadde blitt lagret siden andre verdenskrig for å skjule dem for nazistene. De ble flyttet til et hemmelige hvelv i Polen.

22) Austria: 280 tonn

Det er enda et stort hopp mellom 22. og 23. plass. Østerrike har 50 tonn mer gull enn Polen. Mye av gullet ble lagret i Bank of England, men den østerrikske nasjonalbanken sies å jobbe med å hente mye av dette tilbake til Wien, slik at minst halvparten av østerriksk gull holdes hjemme.

21) Spania: 281.6 tonn

Spania har et drøyt tonn mer gull enn Østerrike. Gullgruvedrift har pågått i Spania siden førkristen tid og det var romerne som gjorde det til en blomstrende industri. Det er nå en fornyet interesse for spansk gull med mye leteaktivitet.

20) Libanon: 286.8 tonn

Det er definitivt ikke det mest stabile landet i verden, men dette lille landet i Midtøsten er rikt på gull. Libanon har for tiden 286,8 tonn gull og har den tredje største gullreserven i Midt-Østen.

19) Storbritannia: 310.3 tonn

Mange land velger å lagre gullet sitt i det tungt bevoktede Bank of England-hvelvet. Det er det nest største i verden etter New York Federal Reserve.

Storbritannia har også sin andel av gullreserver. Storbritannia har lenge blitt sett på som sentrumet for engrosgullmarkedet og er en stor importør og eksportør av metallet. Men de har en redusert reserve etter at Gordon Brown tok den kontroversielle beslutningen om å selge mer enn halvparten av Storbritannias gullreserver - 401 tonn - for 3,5 milliarder dollar i 1999.

Prisen av gull skjøt i været i årene som fulgte og mange anser at det var feil tid å selge på.

18) Saudi-Arabia: 323.1 tonn

Det oljerike landet Saudi-Arabia har de nest høyeste gullreservene i Midt-Østen med 323,1 tonn edelt metall.

Som en del av planene om å diversifisere den økonomiske basen og være mindre avhengig av olje, vil Saudi-Arabia også styrke gullgruveindustrien.

17) Usbekistan: 335.9 tonn

Usbekistan er et mineralrikt land og har mange ressurser inkludert petroleum, naturgass, gull, sølv og uran. I tillegg til å være en storprodusent av gull, planlegger landet å fortsette å øke gullreservene til 430 tonn innen 2024.

I følge rapporter fra internasjonale mediekilder, vil Usbekistan starte med et kjøp av 81,37 tonn gull i år.

16) Portugal: 382.5 tonn

Portugal har nesten 50 tonn mer enn Usbekistan. Imidlertid har landet kjempet med økonomisk ustabilitet, og det har blitt oppfordret til å selge noen av sine gullreserver for å redusere nasjonalgjelden. Forskrifter gjør dette lettere sagt enn gjort, og for øyeblikket holder Portugal fast på sin dyrebare eiendel.

15) Kasakhstan: 385.5 tonn

Kasakhstans nasjonalbank økte gullreservene med mer enn 100 tonn de siste tre årene i et forsøk på å redusere landets avhengighet av den amerikanske dollaren og nøytralisere valutarisikoen.

Landet jobber for tiden med å utvikle sin gullgruveindustri gjennom utenlandske investorer og lav myndighetsregulering.

14) Tyrkia: 412.5 tonn

Tyrkias gullreserver falt med mer enn 200 tonn mellom 2017 og 2019. Det falt fra 495,6 tonn til 293,6 tonn, men steg tilbake til 412,5 tonn i 2020.

Regjeringen var uklar om årsakene til det forrige dykket, men det er spekulasjoner om at sentralbanken kan ha tatt fra gullreservene i et forsøk på å redde den tyrkiske valutaen lira.

Gull antas å ha blitt oppdaget i Tyrkia allerede i 9000 f.Kr., men det er først ganske nylig at det har blitt av internasjonal kommersiell interesse.

13) Taiwan: 422.4 tonn

Til tross for at det er en liten øy utenfor kysten av Kina sitter Taiwan på 422,4 tonn gull. Det har hatt denne mengden edelt metall i flere år.

12) Den europeiske sentralbank: 504.8 tonn

Det er ikke et land, men Den europeiske sentralbanken (ECB) er sentralbanken til alle EU-landene som har tatt i bruk euro som valuta.

Den har 504,8 tonn gull i sine reserver og det er i stor grad et resultat av overføringer som ble utført til banken av de nasjonale sentralbankene i EU-landene ved lanseringen av Euro.

Dette gullet sies å være lagret på fem steder i verden.

11) Nederland: 612.5 tonn

Nederland er nummer 11 på listen med 612,5 tonn gull. I oktober 2019 ble det rapportert at den nederlandske sentralbanken skulle frakte 14.000 gullbarrer (som veier totalt 175 tonn) til et midlertidig sted i Haarlem før de permanent ble flyttet til DNB Cash Center i Zeist.

10) India: 633.1 tonn

Indias gullreserver har økt med mer enn 70 tonn de siste to årene. Selv om India har en liten gullgruveindustri, kan den ikke møte den nasjonale etterspørselen og mesteparten av det gule metallet er kjøpt inn fra utlandet.

9) Japan: 765.2 tonn

Japan har over 130 tonn mer gull enn India på lager. Landet har også sine egne gullårer som løper gjennom landet, og som har blitt utvunnet i liten skala i århundrer.

Nyere leting etter gull har vist seg å være positive, og Japan er nå ute etter å tappe reservene ytterligere.

8) Sveits: 1,040 tonn

Størstedelen av dette gullet lagres på hjemmebane, men noe av det er lagret i Bank of England og Bank of Canada.

I 2014 var det folkeavstemning for å avgjøre om den sveitsiske nasjonalbanken (SNB) skulle utvide gullreservene fra 7% til 20%. 78% av velgerne var i mot at SNB økte sin andel.

7) Kina: 1,948.3 tonn

Kina har 1 948,3 tonn gull i sine reserver. De er også verdens største gullprodusent og står for 12% av den globale gruveproduksjonen ifølge US Global Investors, Inc.

Den lokale etterspørselen etter gull har blitt styrket av den voksende formuen til den voksende middelklassen.

 6) Russland: 2,271.2 tonn

Russland kan ikke få nok av dette edle metallet og har økt sine gullreserver med mer enn 400 tonn de siste to årene alene.
I tillegg har de en veldig stor gullgruve-industri, noe som betyr at dette metallrike landet heller ikke trenger å stole på import.

5) Frankrike: 2,436 tonn

Gullet til Frankrike er angivelig er anskaffet i løpet av 1950- og 1960-årene. Selv om noe lagres i utlandet så sies det meste av dette gullet å være i hvelvet under Banque de France i Paris.

Noen hundre tonn fransk gull ble solgt på begynnelsen av dette århundret, men lagrene har holdt seg stabile siden omtrent 2009.

4) Italia: 2,451.8 tonn

I motsetning til de fleste land, der gullreservene eies av staten og administreres av sentralbanken, så eies Italias gull faktisk av Banca d'Italia.

Gullet lagres i hvelv i Roma, i den sveitsiske nasjonalbanken, Federal Reserve Bank i New York og Bank of England.
Den italienske regjeringen skapte nylig overskrifter da den sa at den "ikke ville selge et gram" av gullreservene for å fylle budsjetthull.

3) Det internasjonale pengefondet: 2,814 tonn

Det internasjonale pengefondet (IMF) er en gruppe på 189 land som jobber for å fremme det globale penge-samarbeidet.

Da det ble grunnlagt i 1944 ble det bestemt at 25% av de første kvoteabonnementene at påfølgende kvoteøkninger skulle betales i gull.

Det er fortsatt den viktigste kilden til de 2.814 tonnene med gull de har.

2) Tyskland: 3,366.5 tonn

Tyskland er den nest største gullsamleren i verden med sine 3.366,5 tonn. Bekymring for at gullet skulle tas under sovjetisk kontroll under den kalde krigen førte til at lagringen ble spredt over hele verden.

Det ble antatt å være delt mellom Federal Reserve Bank i New York, Bank of England og Banque de France. Minst halvparten av denne gullskatten er nylig hentet hjem til Frankfurt.

1) USA: 8,133.5 tonn

USA er det landet med mest gull i verden, med 8133,5 tonn. Det er nesten like mye som Tyskland, IMF og Italia tilsammen.
Størstedelen av dette gullet antas å bli holdt i depoter over hele Amerika, som for eksempel United States Bullion Despository, bedre kjent som Fort Knox.

Norske gullmynter

Bilde av norske gullmynter som ble reddet unna fra tyskerne i april 1940.

Gulltransporten var operasjonen som brakte Norges Banks gullbeholdning i Oslo i sikkerhet i Storbritannia etter den tyske invasjonen av Norge i 1940. Med bil, tog og skip ble gullet fraktet til Lillehammer, deretter til Åndalsnes og etterhvert videre til Storbritannia, Canada og USA. En del ble sendt direkte fra Åndalsnes, resten ble reddet ut via Tromsø. Les historien her...